Mutasd mindet!

Testületi ülés 2023. december 13-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 13-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról.

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2023. évi II. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  A képviselő-testület 2024. évi munkaterve

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. elbocsátott munkavállalóinak támogatásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  A 2024. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés
  Maros-parti ingatlanokra kiírt pályázat elbírálása (Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság döntését követően kerül feltöltésre)

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése kapcsán meghozott képviselő-testületi határozatok visszavonása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés
  Feladat-ellátási szerződés megkötése a CUR-DENT Betéti Társasággal

 

 1. sz. előterjesztés
  Tulajdonosi hozzájárulás a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére
 2. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:
14/A. Visszatérítendő támogatás biztosítása a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
16/A. Makó külterület 0412/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
17/A. Képviselő-testületi döntés a településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsánMellékletek
17/B. Képviselő-testületi döntés a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum kérelmére történő emléktábla kihelyezése kapcsán
20/A. Czirbus Gábor képviselői indítványa emlékhely kialakítása kapcsán

 

Makó, 2023. december 6.    

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv