Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülése 2023. december 12-én

 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. december 12-én (kedden) 8:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. (minden bizottság)
 3. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 4. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2023. évi II. félévi munkájáról
 6. Beszámoló a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány tevékenységéről
 7. Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 8. A képviselő-testület 2024. évi munkaterve (minden bizottság)
 9. Döntés a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. elbocsátott munkavállalóinak támogatásáról
  9/A. Visszatérítendő támogatás biztosítása a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
 10. A 2024. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
 11. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése kapcsán meghozott képviselő-testületi határozatok visszavonása
  11/A. Képviselő-testületi döntés a településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsánMellékletek
 12. Tulajdonosi hozzájárulás a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére
  12/A. Czirbus Gábor képviselői indítványa emlékhely kialakítása kapcsán
  12/B. Makó külterület 0412/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 13. Maros-parti ingatlanokra kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
 14. A „Villamos energia beszerzése a Makó Város Önkormányzata és intézményei részére 2024. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
  14/A. Makó és térségi utánpótlás Lovas Egyesület névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

 

Makó, 2023. december 6.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv