Mutasd mindet!

Testületi ülés 2023. május 24-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 24-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:  Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés
  Csatlakozás az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán elfogadott békepárti határozatában foglaltakhoz

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról.

 

 1. sz. előterjesztés
  Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Városi rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Marosmenti Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2022. évre vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés
  Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

 

 1. sz. előterjesztés
  A településrendezési eszközök módosítása kapcsán meghozott képviselő-testületi határozat 2. számú módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata és intézményei számlavezető pénzintézetének megváltoztatása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Városgazdálkodás Nonprofit Kft.-vel megkötött használatba adási szerződés módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Óvoda intézményvezetőjének nyilvános pályázat kiírása nélküli újbóli vezetői megbízása

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Óvodában a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

 

 1. sz. előterjesztés
  Varga Ferenc alpolgármester képviselői indítványa a közösségi ház elnevezése kapcsán

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés
  Fellebbezés Fábián Gáborné rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében
 1. sz. előterjesztés
  Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B IV. 12. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 1. sz. előterjesztés
  Makó, Liget u. 12. 2. ajtószám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 1. sz. előterjesztés
  Makó, Fűrész u. 28. fsz. 1 a. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálás

 

 1. Egyebek

 

Makó, 2023. május 17.  

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Zárt ülési döntések:

105/2023. (V.24.) MÖKT h.

Tárgy: Fellebbezés Fábián Gáborné rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében

106/2023. (V.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B IV. 12. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

107/2023. (V.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Liget u. 12. 2. a. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

108/2023. (V.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Fürész u. 28. fsz. 1 a. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása