Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülése 2023. május 23-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. május 23-án (kedd) 08:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról (minden bizottság)
 2. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról
 3. Városi rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)
 4. Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a Marosmenti Polgárőr Egyesület tevékenységéről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről (minden bizottság)
 7. Beszámoló a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. évi tevékenységéről
 8. Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről
 9. Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
 10. Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 11. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (minden bizottság)
 12. A településrendezési eszközök módosítása kapcsán meghozott képviselő-testületi határozat 2. számú módosítása (minden bizottság)
 13. Mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázat elbírálása
 14. Makó Város Önkormányzata és intézményei számlavezető pénzintézetének megváltoztatása
 15. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása
 16. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása
 17. A Makói Városgazdálkodás Nonprofit Kft.-vel megkötött használatba adási szerződés módosítása
 18. Oláh Judit e.v. névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
  18/A. A „Szent János tér 18-20-22.sz telkeken felszíni parkolók kialakítása – bontás és építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
  18/B. A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása (csak bizottság)
 19. Egyebek

Zárt ülési előterjesztés:

20. sz. előterjesztés
Fellebbezés Fábián Gáborné rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében

 

Makó, 2023. május 17.

Dr. Hadik György s.k.

elnök

Jegyzőkönyv