Mutasd mindet!

Testületi ülés 2022. június 29-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 29-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:  Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem  

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2022. évi I. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés
  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a MATERM Kft. elővásárlási jogáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató Makó Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről

 

 1. sz. előterjesztés
  Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása gazdálkodási feladatok ellátása kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés
  Megállapodás a Flórián Vendégház eszközeinek átadás-átvételéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Irodabérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával

 

 1. sz. előterjesztés
  Elővásárlási jog gyakorlása a Makó belterület 11473/1/B hrsz.-ú üdülőépület megnevezésű egyéb önálló ingatlan vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés
  Feladat-ellátási szerződés módosítása Dr. Kurai Dóra háziorvossal

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. sz. előterjesztés
  Díszpolgári cím 2022. évi adományozása

 

 1. sz. előterjesztés
  Rafael Krisztina Leila lakáscsere iránti kérelme tárgyában hozott 82/2022. (IV.27.) MÖKT h. számú határozat visszavonása

 

 1. sz. előterjesztés
  Tóth Róbert és Király Zsuzsa lakáscsere iránti kérelme
 2. Egyebek

 

 

Makó, 2022. június 22.   

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

151/2022. (VI.29.) MÖKT h.

Tárgy: Díszpolgári cím 2022. évi adományozása Dr. Lantos Péter professzor részére

 

152/2022. (VI.29.) MÖKT h.

Tárgy: Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa a „Díszpolgári cím 2022. évi adományozása” tárgyú előterjesztés kapcsán

 

153/2022. (VI.29.) MÖKT h.

Tárgy: Rafael Krisztina Lejla lakáscsere iránti kérelme tárgyában hozott 82/2022. (IV.27.) MÖKT h. számú határozat visszavonása

 

154/2022. (VI.29.) MÖKT h.

Tárgy: Tóth Róbert és Király Zsuzsa lakáscsere iránti kérelme