Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2022. június 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2022. június 28-án (kedd) 08:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 2. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2022. évi I. félévi munkájáról
 3. Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 4. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása (minden bizottság)
 5. Döntés a MATERM Kft. elővásárlási jogáról
 6. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről
 7. Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása gazdálkodási feladatok ellátása kapcsán
 8. Megállapodás a Flórián Vendégház eszközeinek átadás-átvételéről
 9. Irodabérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával
 10. Elővásárlási jog gyakorlása a Makó belterület 11473/1/B hrsz.-ú üdülőépület megnevezésű egyéb önálló ingatlan vonatkozásában
 11. Makói Ipartestület névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 12. Csíkszereda Megyei Jogú Város címerhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
  12/A. Mucsi Tamás képviselő indítványa Makó város átnevezése kapcsán
 13. Egyebek

 

Makó, 2022. június 22.

Dr. Hadik György s.k.

elnök

Jegyzőkönyv