Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2019. december 10-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2019. december 10-én (kedd) 10:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló

 

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról (minden bizottság)
 3. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról
 7. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (minden bizottság)
 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 9. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapdokumentumainak módosítása (csak bizottság)
 10. Egyebek

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Marjai József részére önkormányzati ingatlan kiutalása (csak bizottság)
 2. Bérleti szerződés megkötése a Makói Fotó Barátok Egyesületével (csak bizottság)

 

Makó, 2019. december 4.

 

Botlik Anita s.k.

elnök

Jegyzőkönyv

 

Zárt ülési döntés:

87/2019. (XII.10.) EEB h.

Tárgy: Marjai József részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

88/2019. (XII.10.) EEB h.

Tárgy: Bérleti szerződés megkötése a Makói Fotó Barátok Egyesületével