Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. május 29-én.

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-én (szerda) 13.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:  Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Bárányhimlő megelőzése Makó városában

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2018. évre vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

 

 1. sz. előterjesztés
  A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezésének támogatása

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

 

 1. sz. előterjesztés
  A 2019. évi haszonbérleti díjakra vonatkozó önkormányzati határozat módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Új feladat-ellátási szerződés megkötése az ELISANA Kft.-vel

 

 1. sz. előterjesztés
  A 07. számú fogorvosi körzet működtetése

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés
  Közfeladatot ellátó személy részére önkormányzati lakás kiutalása
 2. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

16/A A Makó, Türr u. 16. szám alatti ingatlan megvásárlása

 

Makó, 2019. május 22.        

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt döntés címe:

145/2019. (V.29.) MÖKT h.

Tárgy: Közfeladatot ellátó személy részére önkormányzati lakás kiutalása