Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. május 28. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. május 28. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról (minden bizottság)
 2. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról
 3. Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)
 4. Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
 6. Beszámoló a Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
 7. Beszámoló a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
 8. Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi tevékenységéről
 9. Bárányhimlő megelőzése Makó városában
 10. A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 11. Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
 12. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása
 13. Makó Város 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása
 14. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
 15. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezésének támogatása
 16. Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
 17. A 2019. évi haszonbérleti díjakra vonatkozó önkormányzati határozat módosítása
 18. Makó Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésének jóváhagyása (csak bizottság)
 19. Makó Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása (csak bizottság)
 20. A „Földgáz energia beszerzése a 2019.10.01. 06:00 CET – 2020.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
 21. A „Járdaprogram 2019 – Makó Város közigazgatási területén rossz állapotú járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntések meghozatala (csak bizottság)
 22. A „Járdák felújítása 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 23. A „Makó belterületi útfelújítások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 24. A „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 25. Egyebek

 

Makó, 2019. május 22.

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök