Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018.03.28-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 28-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az NKM Nemzeti Közművek Zrt., valamint a Sistrade Kft. szolgáltatási   tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló az Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Makó, belterület 051/32 hrsz.-ú ingatlanon álló egyházi kisépítmény helyi védelem alá helyezése kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a külterületi kerékpárutak kezelésre történő átadásáról a Magyar Közút részére

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Kálvin utca 24. szám alatti rendelő intézet lebontásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Kérelem a volt tüdőgondozó épületének ingyenes használatba vételéhez közfeladat ellátása céljából

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési eszközök módosításával összefüggésben

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kérelmére emléktábla kihelyezés kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés

Vissza nem térítendő támogatás biztosítása Halász Tamás részére a „Makó anno” weblap fejlesztéséhez

 1. sz. előterjesztés

Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyházak részére

 1. sz. előterjesztés

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 11427/5 hrsz. alatti ingatlanon álló felépítmény adásvétele kapcsán

 1. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Medáliák díj 2018. évi odaítélése

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Berzsenyi u. 10/B szám alatt lévő bérlakás felújítás időtartamára cserelakás biztosítása Petrovics Józsefné bérlő és a vele együtt lakó személyek részére

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Berzsenyi u. 8/B szám alatt lévő bérlakás felújítás időtartamára cserelakás biztosítása Oláh Józsefné és Oláh József bérlők és a velük együtt lakó személyek részére.

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Berzsenyi u. 10/A szám alatt lévő bérlakás felújítás időtartamára cserelakás biztosítása Kékesi Szilveszter és családja részére

 

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések:

8/A Makó Újvárosi Református Egyházközséggel megkötött ajándékozási szerződés jóváhagyása

Zárt ülési előterjesztés:

18/A   Adásvételi szerződések megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben

 

 

 

 

Makó, 2018. március 21.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülési döntések:

95/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Medáliák díj 2018. évi odaítélése Puskás Dániel költő részére

 

96/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Petrovics Józsefné bérlő és a vele együtt lakó személyek részére

 

97/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Oláh Józsefné és Oláh József bérlők és a velük együtt lakó személyek részére

 

98/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Kékesi Szilveszter és családja részére

 

99/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Csúri Lászlóné tulajdonát képező Makó, belterület 9528 hrsz.-ú, a valóságban Makó, Türr utca 13. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

100/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Mezei Mihály Csaba tulajdonát képező Makó, belterület 9519 hrsz.-ú, a valóságban Makó, Türr utca 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

101/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Tompa Gábor tulajdonát képező Makó, belterület 9595 hrsz.-ú, a valóságban Makó, Türr utca 18. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

102/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Bencze István és társai tulajdonát képező Makó, belterület 9520 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

 

103/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Kiss Erika és Gyöngyi Katalin tulajdonát képező Makó, belterület 9527 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

 

104/2018. (III.28.) MÖKT h.

Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben a Kerekes Lajos és Kerekes Lajosné tulajdonát képező Makó, belterület 9596 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában