Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. március 27-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. március 27. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Tájékoztató az NKM Nemzeti Közművek Zrt., valamint a Sistrade Kft. szolgáltatási tevékenységéről (minden bizottság)
 2. Döntés a Makó, belterület 051/32 hrsz.-ú ingatlanon álló egyházi kisépítmény helyi védelem alá helyezése kapcsán (minden bizottság)
 3. Munkaterv módosítás (minden bizottság)
 4. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása
 5. Döntés a külterületi kerékpárutak kezelésre történő átadásáról a Magyar Közút részére
 6. Döntés Kálvin utca 24. szám alatti rendelő intézet lebontásáról
 7. Kérelem a volt tüdőgondozó épületének ingyenes használatba vételéhez közfeladat ellátása céljából
 8. Vissza nem térítendő támogatás biztosítása Halász Tamás részére a „Makó anno” weblap fejlesztéséhez
 9. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyházak részére
 10. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 11427/5 hrsz. alatti ingatlanon álló felépítmény adásvétele kapcsán
 11. Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek részére 2017. évben számadási kötelezettséggel nyújtott támogatások pénzügyi elszámolása (csak bizottság)
 12. Makó Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása (csak bizottság)
 13. A 349/2017. (XI. 29.) ÜPB h. számú határozat visszavonása, valamint a „Makói Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 14. A „Megújuló Csipkesor” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás módosítása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. Makói Medáliák díj 2018. évi odaítélése
 2. Adásvételi szerződések megkötése a Honvéd városrész megújítását célzó projektben

 

Makó, 2018. március 21.   

Dr. Hadik György s. k.

elnök