Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018. február 7-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 7-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Könyvvizsgálói jelentés
Emlékeztetők intézményvezetőkkel történt egyeztetésről
Bizottsági kivonatok

 

 1. sz. előterjesztés

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Nyilatkozat az illegális bevándorlás és az azt támogató szervezetek, bevándorlásszervező irodák elutasításáról

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve FEB jegyzőkönyv

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói-Térségi Víziközmű Kft. „v.a.” 2018. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Megbízási szerződés kötése a Kalkulus Consulting Kft-vel

 

 1. sz. előterjesztés

A makói Ford- lerakat homlokzat felújításának támogatása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák F. u. 41/A. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Buszbérleti szerződés megújítása

 

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és Tóthné Szabó Valéria közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás a Makó, külterület 0571/10, 0571/49, 0571/69. hrsz. alatt lévő területekre

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére vizesblokk felújításra

 

 1. sz. előterjesztés

Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása 2018. évre

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármester szabadságának 2018. évi ütemezése

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvoda nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 

 1. Egyebek

 

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

Farkas Zsoltné és Hegedűs Sándor lakáscsere kérelme

 

Sürgősségi előterjesztés:

21/A Változási vázrajz jóváhagyása a Makó, 051/9 hrsz. alatti ingatlant érintő telekalakítási eljárásban 

21/B ORTO-PHARMA-REHA Kft. beszámítási igénye

Sűrgősségi Zárt előterjesztések:

25/A ZÁRT_Dr. Tordai Lászlóné lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

22/A. Képviselői indítvány emlékhely kialakítására az 50 éves árvízi évforduló kapcsán

22/B. Képviselői indítvány a megvalósuló Újvárosi kézilabda munkacsarnok elnevezésére

22/C. Képviselői indítvány a makói művészek támogatására

22/D.Képviselői indítvány Makó város külkapcsolati rendszeréről szóló tájékoztató elkészítésére Testvérvárosok Napjára

22/E.Képviselői indítvány a Királyhegyesi idősek klubjának átnevezéséről

 

Makó, 2018. január 31.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

55/2018. (II.07.) MÖKT h.

Tárgy: Farkas Zsoltné és Hegedűs Sándor lakáscsere kérelme

56/2018. (II.07.) MÖKT h.

Tárgy: Dr. Tordai Lászlóné lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése