Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. október 25-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 25-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a 2016/2017-es tanévről és a 2017/2018-as tanév indításáról

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma tájékoztatója

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tájékoztatója

Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium tájékoztatója

Szikszai György Református Általános Iskola tájékoztatója

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tájékoztatója

 

 1. sz. előterjesztés

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési  díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A KEHOP 5.3.17. kódszámú „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés

Debreczeni Gábor támogatási kérelme

 1. sz. előterjesztés

A Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása, részletfizetés engedélyezése

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, Megyeház u. 3. szám alatti ingatlan 8/10 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés

Bérleti díj kedvezményről történő döntés a Makó, Deák Ferenc utcát érintő beruházásokkal összefüggésben

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Papp Róbert tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

Banyó István és Korell Gertrúd támogatási kérelme

 

 

 1. Egyebek

 

 

 

Makó, 2017. október 18.         

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntés:

 392_2017. (X.25.) Banyó István és Korell Gertrúd támogatási kérelme