Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. október 24-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. október 24. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 

 1. Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
 2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. A KEHOP 5.3.17. kódszámú „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
 6. Debreczeni Gábor támogatási kérelme
 7. A Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása, részletfizetés engedélyezése
 8. Pályázat kiírása a Makó, Megyeház u. 3. szám alatti ingatlan 8/10 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
 9. Bérleti díj kedvezményről történő döntés a Makó, Deák Ferenc utcát érintő beruházásokkal összefüggésben
 10. Döntés Papp Róbert tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
 11. 2017. évi közbeszerzési terv aktualizálása (csak bizottság)
 12. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. Banyó István és Korell Gertrúd támogatási kérelme

 

Makó, 2017. október 18.

Dr. Hadik György s. k.

elnök