Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. február 8-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 8-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

Könyvvizsgálói jelentés

Bizottsági kivonatok

 1. sz. előterjesztés

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti terve

 1. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

 1. sz. előterjesztés

Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti terve

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalóinak és önkormányzati fenntartás alatt álló intézmények vezetőinek javadalmazása

 1. sz. előterjesztés

A Makó, belterület 4837 hrsz. alatti ingatlan 29 m² területű ingatlanrésze üzleti vagyoni körbe sorolásának kezdeményezése

 1. sz. előterjesztés

Szerecsen utcai telekpályázat

 1. sz. előterjesztés

Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása a 2017. évre

 1. sz. előterjesztés

Buszbérleti szerződés megújítása

 1. sz. előterjesztés

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése

 1. sz. előterjesztés

A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvoda nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 1. sz. előterjesztés

Bölcsődei nyári nyitvatartási rend        

 1. Egyebek

Makó, 2017. február 1.   

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék