Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülése 2017. február 7-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. február 7. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (minden bizottság) Könyvvizsgálói jelentés
 2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 7. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti terve
 8. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
 9. Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
 10. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
 11. Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti terve
 12. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalóinak és önkormányzati fenntartás alatt álló intézmények vezetőinek javadalmazása
 13. A Makó, belterület 4837 hrsz. alatti ingatlan 29 m² területű ingatlanrésze üzleti vagyoni körbe sorolásának kezdeményezése
 14. Szerecsen utcai telekpályázat
 15. Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása a 2017. évre
 16. Buszbérleti szerződés megújítása
 17. A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
 18. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve (csak bizottság)
  18/A. Varga Norbert névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 19. Egyebek

Makó, 2017. február 1.  

Dr. Hadik György s. k.

elnök