Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülése 2023. március 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. március 28-án (kedden) 08:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokrólbeszámoló (minden bizottság)
 2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása
 5. Mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázat elbírálása
 6. A mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázati felhívás módosítása
 7. Önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba adása
 8. Településrendezési eszközök módosítása kapcsán meghozott képviselő-testületi határozat módosítása (minden bizottság)
 9. Pályázat kiírása Makó 10539/2 és 10541/1 ingatlanok értékesítésére
 10. Pályázat kiírása Makó belterület 6032/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
 11. Telekrendezés a Makó belterület 11384 hrsz. ingatlan (Üstökös utca) kapcsán, és adásvételi szerződés megkötése a Makó belterület 11384/1 hrsz-ú ingatlanra
 12. Erdősítéshez kapcsolódó csereszerződés megkötése a Makó 6571, 6625, 6624, 6623/1, 6623/2, 6622, 6621, 6620 és 6619 hrsz.-ú ingatlanok kapcsán
 13. Telekrendezés a Makó belterület 10620/2 és 10520/5 hrsz.-ú ingatlanokra
 14. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkatervének elfogadása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés

 1. Makói Medáliák díj 2023. évi odaítélése

 

Makó, 2023. március 22.

 

Dr. Hadik György s.k.

elnök

Jegyzőkönyv