Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülés 2023. február 21-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. február 21-én (kedd) 08:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása
 2. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és kapcsolódó döntések (minden bizottság)Emlékeztetők
  2/A. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – Időskorúak támogatásának költsége2/B. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – nyugdíjasklubok támogatásának költsége2/C. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – művészeti csoportok, egyesületek támogatásának költsége

  2/D. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – újszülöttek támogatásának költsége

  2/E. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – újszülöttek támogatásához kötődő rendezvény költsége

  2/F. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – Bexsero oltás finanszírozása

  2/G. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – szálloda tervezési költsége sorának kivétele

  2/H. Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa – LED csere program

 3. Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti terve (minden bizottság)
 4. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve (minden bizottság)
  4/A. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítása
 5. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 7. Településrendezési eszközök módosítása (minden bizottság)
 8. Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
 9. Telekalakítási eljárás kezdeményezése és ingatlan értékesítés Makó külterület 012/1 hrsz. vonatkozásában
 10. Elvi döntés időstámogató közfoglalkoztatási program indításáról
 11. Korona Üzleti és Konferenciaközpont, valamint a „Zöldház” bérleti díjának meghatározása
 12. Névhasználat iránti kérelmek elbírálása (csak bizottság)
  12/A. Mucsi Tamás települési képviselő indítványa – Szándéknyilatkozat elfogadása veszélyes gyár telepítésével kapcsolatos helyi népszavazással kapcsolatban
 13. Egyebek

 

 

Makó, 2023. február 15.

Dr. Hadik György s.k.

elnök

Jegyzőkönyv