Mutasd mindet!

Testületi ülés 2022. március 17-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 17-én (csütörtök) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem  

(Makó, Széchenyi tér 22.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról beszámoló

 

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának, elnökének megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, belterület 7734/7 hrsz. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása (az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülését követően kerül feltöltésre)

 

 1. sz. előterjesztés

Használatba adási megállapodás megszüntetése a Makó, Széchenyi tér 25. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása az M-Foci Nonprofit Kft. részére a Makó, 5914/1, 012/6 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

Helyiségbérleti szerződés módosítása a Kiefer Trend Kft.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Helyiségbérleti szerződés módosítása a GENMAX Kft.- vel

 

Zárt ülési előterjesztés

 

 1. sz. előterjesztés

Oláh Andrea és Lovasné Szabó Alexandra lakáscsere kérelme

 

13. Egyebek

 

Makó, 2022. március 10.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv