Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülés 2022. március 16-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2022. március 16-án (szerdán) 08:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról beszámoló (minden bizottság)
 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának, elnökének megválasztása
 5. Használatba adási megállapodás megszüntetése a Makó, Széchenyi tér 25. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
 6. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az M-Foci Nonprofit Kft. részére a Makó, 5914/1, 012/6 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan
 7. Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 8. Makó, 7734/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
 9. A „Zöldfelület fűnyírása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 10. A „Járdaprogram 2022. II. – Makó Város közigazgatási területén rossz állapotú járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 11. Makó Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása (csak bizottság)
 12. Egyebek

 

Makó, 2022. március 10.  

Dr. Hadik György s.k.

elnök

Jegyzőkönyv