Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2020. augusztus 25-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2020. augusztus 25-én (kedd) 10:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom. 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Főépület, I. emeleti kistárgyaló terem

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

1.     Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)

2.    Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről (minden bizottság)

3.     Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

4.     Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

5.     Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)

6.     Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)

7.     Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről (minden bizottság)

8.     A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)

9.     Döntés a Makói ENI által ellátott iskolavédőnői körzetek számáról

10.      A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapdokumentumainak módosítása (csak bizottság)

11.     Egyebek

Zárt ülési előterjesztések:

  12.     Koczkás Andrea Makó, Kossuth u. 5. fsz. 1. szám alatti lakos lakásügye (csak bizottság)

Makó, 2020. augusztus 19.                                         

                                                                   Botlik Anita s.k.

                                                                   elnök

 

Jegyzőkönyv

 

Zárt ülési döntés:

47/2020. (VIII.25.) EEB h.
Tárgy: Koczkás Andrea Makó, Kossuth u. 5. fsz. 1. szám alatti lakos lakásügye