Mutasd mindet!

Testületi ülés 2020. augusztus 26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató rendkívüli jogrend idején meghozott polgármesteri döntésekről

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2019. évi helyi közszolgáltatásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2020. évi I. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi munkaterv elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 

 1. sz. előterjesztés

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Óvoda intézményvezetőjének illetménymegállapítása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Makói ENI által ellátott iskolavédőnői körzetek számáról

 

 1. sz. előterjesztés

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 2021-2035. közötti időszakra

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Települési Értéktár Bizottság tagjainak változása

 

 1. Egyebek

 

Képviselői indítványok:

11/A. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – önkormányzati fenntartású szociális intézményekben dolgozók cafetéria juttatása

 

11/B. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – időskorúak támogatása

 

11/C. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – Makók Polgárőr Egyesület támogatása

 

11/D. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, valamint a fenntartásukban lévő intézmények és cégek költségvetési táblázatainak részletezése

 

11/E. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – beiskolázási támogatás

 

11/F. sz. előterjesztés
Mucsi Tamás képviselői indítványa a költségvetés módosítása kapcsán – Digitális Oktatásért alap létrehozása

 

17/A. sz. előterjesztés
Csermák Szilvia képviselői indítványa a közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak értékesítése kapcsán

 

17/B. sz. előterjesztés
Varga Ferenc képviselői indítványa a Városi Piac egységes arculatának kialakítása kapcsán

 

17/C. sz. előterjesztés
Czirbus Gábor alpolgármester indítványa a Városi Piac egységes arculatának kialakítása kapcsán

 

Makó, 2020. augusztus 19.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv