Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2020. február 4. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2020. február 4. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Munkaterv módosítás (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának módosítása
 4. Döntés közterületnevek változása kapcsán
 5. Döntés a Maros-parti üdülőterületek bérleti díjairól
 6. Döntés mezőgazdasági hasznosítású földterületek haszonbérleti díjairól
 7. A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 8. A Makó, Szép u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 9. Döntés az Ütős-Sport Egyesület által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulásról
 10. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az MVM NET Zrt. részére
 11. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák Ferenc u. 41/A. szám alatt lévő önálló építmények vonatkozásában
 12. A Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal kötött Együttműködési megállapodás módosítása
 13. A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
 14. A Makói Cigány Egyesület névhasználati iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. Engedményezési szerződés megkötése a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel

 

Makó, 2020. január 29.

Dr. Hadik György s. k.
elnök

Jegyzőkönyv