Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2019. szeptember 24-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. szeptember 24. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Tulajdonosi és befogadó nyilatkozat a Makó és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére
 2. Tájékoztató Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja végrehajtásáról (minden bizottság)
 3. Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
 4. Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása (minden bizottság)
 5. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása a 2020-2034 közötti időszakra
 6. A „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat kiírása
 7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
 8. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójával megkötött szerződés módosítása
 9. Pályázat kiírása a Makó, Szép u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére
 10. Szerecsen utcai telekpályázat kiírása
 11. Tulajdonosi döntés a Makó, Széchenyi tér 9-11. fsz. 34. szám alatti üzlethelyiség bérleti díjáról
 12. A Makó, 3937 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
 13. A Makó, Türr u. 16. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában elfogadott határozat módosítása
  13/A Használatba adási szerződés megkötése Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel
 14. A „Villamos energia beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Melléklet(csak bizottság)
 15. A Makó Med. Zrt. névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 16. Szélpál István e.v. névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
  16/A A FICSAK Makó Alapítvány névhasználati kérelmének elbírálása
 17. Egyebek

 

Makó, 2019. szeptember 18.   

Dr. Hadik György s. k.

elnök