Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. június 26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 26-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:  Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyéni sportolóknak

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2019. évi I. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Agrárgazdasági Bizottság tájékoztatója a makói termelők hagymatermelési támogatásának kapcsán juttatott támogatási összeg felhasználásáról, a támogatási rendszer tapasztalatairól, hatékonyságáról   Melléklet: Agrárgazdasági bizottság tájékoztatója

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata, valamint a Makói Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Székelykapu felállítása ügyébenMellékletMelléklet2

 

 1. sz. előterjesztés

Megállapodás a Makó-Rákosi háziorvosi szolgálat működtetése tárgyában

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal részére

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása Makó-Igási öntözőfejlesztéshez

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Csipkesori üzlethelyiségek bérleti díjairól

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés telekfelosztást célzó telekalakítási eljárás megindításáról – Makó, 06/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. sz. előterjesztés

Díszpolgári cím 2019. évi adományozása

 

 1. sz. előterjesztés

Nemzedékek Nevelője emlékplakett adományozása

 

 1. Egyebek

 

 

Makó, 2019. június 19.

  

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

175/2019. (VI.26.) MÖKT h.

Tárgy: 2019. évi díszpolgári cím adományozása Dr. Tiszlavicz László részére

 

176/2019. (VI.26.) MÖKT h.

Tárgy: 2019. évi díszpolgári cím adományozása Jámbor Zoltán részére

 

177/2019. (VI.26.) MÖKT h.

Tárgy: Nemzedékek Nevelője emlékplakett adományozása Tatár István részére