Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018. szeptember 26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Justh Gyula u. 23/B. szám alatti ingatlan Magyar Állam részére történő tulajdonba adásáról szóló szerződés megkötése

 1. sz. előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

 1. sz. előterjesztés

A „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című szabályzat módosítása és a pályázat kiírása

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Teleki László u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásamelléklet

 1. sz. előterjesztés

Pályázat újbóli benyújtása- tanyák háztartási léptékű hálózatra kapcsolt villamos energia rendszerének kiépítésére

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Önkormányzata tavaszi és nyári gyermekétkeztetéséről

 1. sz. előterjesztés

Rendkívüli települési támogatásra pályázat benyújtása

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés

Makói Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 1. sz. előterjesztés

A „Makó számít rád” ösztöndíjpályázat elbírálása

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések

9/a. előterjesztés

MR Power Sportegyesület támogatási kérelme

9/b előterjesztés

HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma támogatási kérelme

11/A előterjesztés

Kifogás elbírálása a Makó 0464-7 hrsz. termőföld vonatkozásában

 

Makó, 2018. szeptember 19.

 

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt döntések:

286/2018. (IX.26.) MÖKT h.
Tárgy: Makói Óvodavezető intézményvezetői pályázat elbírálása

287/2018. (IX.26.) MÖKT h.
Tárgy: Makó számít rád ösztöndíj pályázat elbírálása  –  melléklet

288/2018. (IX.26.) MÖKT h.
Tárgy: Kifogás elbírálása a 0464/7 termfőld vonatkozásában