Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018. augusztus 29-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  2018. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Önerő biztosítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című nyertes pályázathoz

 

 1. sz. előterjesztés

Önerő biztosítása a VP6-7.2.1.4-17 számú, a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése című nyertes pályázat fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére

 

 1. sz. előterjesztés

Debreczeni Gábor támogatási kérelme

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Teleki László u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Ingatlanértékesítésre kiírt pályázatok elbírálása (Makó, 051/33 hrsz.; Makó, 3947 hrsz.)

 

 1. sz. előterjesztés

Használatba adási megállapodás megkötése a Magyar Nemzeti Levéltárral

 

 1. sz. előterjesztés

Földhasználati megállapodás megkötése Baustudium Kft.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

A START- Mezőgazdasági programban megtermelt termények szociális alapon történő elosztása

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Maros-menti Utánpótlás Futball Club ellenőrzésével kapcsolatban

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés

Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása

 

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések:

8/A Szabó Mária Gizella támogatási kérelme

 

Makó, 2018. augusztus 22.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt döntések:

264/2018. (VIII.29.) MÖKT h.
Tárgy: Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása