Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018. április 25-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 25-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:      Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 1. sz. előterjesztés

Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában

 1. sz. előterjesztés

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról (Az előterjesztés az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülését követően kerül feltöltésre.)

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról  –  Könyvvizsgálói jelentés

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 1. sz. előterjesztés

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása az „Okos Zebra – Gyalogosvédelmi Rendszer” című pályázati kiírásra

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra

 1. sz. előterjesztés

Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyedi kérelmekre

 1. sz. előterjesztés

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, 1036/31 hrsz. alatt lévő építési telek hasznosítására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makói Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére

 1. sz. előterjesztés

Makói József Attila Gimnázium intézményvezetői álláspályázatának véleményezése

 1. sz. előterjesztés

Helyiséghasználati megállapodás megkötése a Makói ENI-vel

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Makó Városért Emlékplakett 2018. évi adományozása

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása

 

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések:

14/A Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Kossuth u. 40. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában

 

Makó, 2018. április 18.  

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülési döntések:

131/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városért Emlékplakett 2018. évi adományozása a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhelyintézménye részére

132/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városért Emlékplakett 2018. évi adományozása Szentpéteri Csilla részére

133/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városért Emlékplakett 2018. évi adományozása a VargaBalett Táncműhely részére

134/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Vargáné Szalados Klára részére

135/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Wangtae Lim részére

136/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Dr. Ember Pál részére

137/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Dr. Tiszlavicz László részére

138/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Farkas Erika részére

139/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása a Forgatós Táncegyüttes részére

140/2018. (IV.25.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2018. évi adományozása Ádók János részére