Mutasd mindet!

Álláspályázat: vagyongazdálkodási előadó

Makói Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoport

vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magas stressztűrő képesség
 • Problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség
 • Megbízhatóság, felelősségvállalás
 • Együttműködési, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási- vagy jogi szakvizsga
 • ügyfélkezelési területen szerzett tapasztalat
 • vagyongazdálkodási eljárásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Tímea nyújt, a +36-62/511-841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/79-4/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási előadó.
 • Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 34.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után – a Vagyongazdálkodási Csoport vezetőjének javaslatára – a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.