Mutasd mindet!

Álláspályázat: anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

hatósági feladatkör II. besorolási osztályban (1. sz. melléklet 14. pont) és anyakönyvi feladatkör II. besorolási osztályban (1. sz. melléklet 25. pont)

Ellátandó feladatok:

Anyakönyvi igazgatással és állampolgársággal kapcsolatos feladat- és hatáskörök. Munkakörébe tartozó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, statisztika elkészítése. Jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyintézés (pl.: talált tárgyak)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői és hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Makói Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Anyakönyvi szakvizsga
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ákosi Ádám nyújt, a 62/511-850 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XI/451-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző.
 •       Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.