Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. április 24-én

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. április 24. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)
 2. Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről (minden bizottság)
 3. Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában (minden bizottság)
 4. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról
 5. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról Könyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
 6. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása
 7. Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 8. Pályázat benyújtása az „Okos Zebra – Gyalogosvédelmi Rendszer” című pályázati kiírásra
 9. Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
 10. Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra
 11. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyedi kérelmekre
 12. Makó, 1036/31 hrsz. alatt lévő építési telek hasznosítására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
  12/a. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Kossuth u. 40. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában
 13. Helyiséghasználati megállapodás megkötése a Makói ENI-vel
 14. Javaslat a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2018. évben nyújtandó önkormányzati támogatására (csak bizottság)
 15. Egyebek

Makó, 2018. március 21.   

Dr. Hadik György s. k.

elnök