Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. augusztus 29-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. augusztus 29. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

 

N A P I R E N D

 1. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Városgazdálkodási Nkft.-nek a „Galamb” Kollégium épület fűtéskorszerűsítésére
 2. Távhővezeték építése a Nagyér-csatorna – Szent János tér nyomvonalon
 3. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona beszámolója a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott vagyon felhasználásáról
 4. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (minden bizottság)
 5. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Hódmezővásárhelyt, Maroslelét és Makót összekötő kerékpárúttal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása
 7. Bérleti szerződés megkötése Makói Kígyó Patika Bt.-vel
 8. Pályázat benyújtása a makói I. világháborús hadisírok felújítására
 9. Pályázat kiírása helyi autóbusz-közlekedés ellátására
 10. Maros parti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálási határidejének meghosszabbítása
 11. Munkaterv módosítása (minden bizottság)
 12. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 13. Beszámítási megállapodás megkötése a Wind Bt.-vel
 14. „Makó Petőfi park 14. szám alatt található épületegyüttes MNL-CsML Makói Levéltárának telephellyé történő átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 15. Egyebek

Makó, 2017. augusztus 23.

Sügősségi előterjesztések:

6/A. Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

Dr. Hadik György s. k.

elnök