Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. augusztus 30-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 30-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Városgazdálkodási Nkft.-nek a „Galamb” Kollégium épület fűtéskorszerűsítésére

 

 1. sz. előterjesztés

Távhővezeték építése a Nagyér-csatorna – Szent János tér nyomvonalon

 

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona beszámolója a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott vagyon felhasználásáról

 

 1. sz. előterjesztés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 1. sz. előterjesztés
  2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Hódmezővásárhelyt, Maroslelét és Makót összekötő kerékpárúttal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámítási megállapodás megkötése a Wind Bt.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Bérleti szerződés megkötése Makói Kígyó Patika Bt.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a makói I. világháborús hadisírok felújítására

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása helyi autóbusz-közlekedés ellátására

 

 1. sz. előterjesztés

Maros parti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálási határidejének meghosszabbítása

 

 1. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Molnár József kérelmének elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Kelecsényi Katalin és Molnár Roland valamint Gulácsi Pál lakáscsere kérelme

 1. Egyebek

 

Sügősségi előterjesztések:

7/A. sz. előterjesztés

Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

 

 

Képviselői indítványok:

 

 1. sz. képviselői indítvány

70 éven felüliek támogatásának emelésével kapcsolatos képviselői indítvány

 

 1. sz. képviselői indítvány

Beiskolázási támogatás emelésével kapcsolatos képviselői indítvány

 

 1. sz. képviselői indítvány

Kutyafuttató kialakításával kapcsolatos képviselői indítvány

 

 Makó, 2017. augusztus 23.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

324_2017. (VIII.30.) MÖKT h. Kelecsényi Katalin és Molnár Roland valamint Gulácsi Pál lakáscsere kérelme

323_2017. (VIII.30.) MÖKT h. Molnár József kérelmének elbírálása