Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. december 13-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. december 13. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
  1/A A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 5. Beszámoló jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 7. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve (minden bizottság)
 8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról
 9. Közalapítványok 2016. évi beszámolója melléklet
 10. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2016. évi II. félévi munkájáról
 11. Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 12. Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
 13. Pályázat benyújtása a Makó, külterület 0434 és 0625/9 helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági földutak stabilizálására és munkagépek beszerzésére
 14. Belterület 4837 hrsz. alatti ingatlan részbeni értékesítésére történő pályázat kiírása
 15. A 12203/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó opciós szerződés módosítása
  15/A  A 2017. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
 16. „Gázminőségi előírásoknak megfelelő Földgáz energia beszerzése Makón, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 01.01.2017. 6:00 CET – 1.10.2017. 6:00 CET időszakra vonatkozóan” végső döntés meghozatala (csak bizottság)
 17. „Makovecz Könyvtár építése és környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 18. Makó, külterület 10405/30 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
  18/A. „Közvilágítás célú (1. rész) és általános felhasználású (2. rész) villamos energia szállítása teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” végső döntés meghozatala (csak bizottság)
 19. Egyebek

Makó, 2016. december 7.

Dr. Hadik György s. k.

elnök