Mutasd mindet!

Testületi ülés 2021. december 15-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 15-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

 

Az ülés helye:   Korona Konferenciaközpont – Díszterem

(Makó, Széchenyi tér 10.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 1. sz. előterjesztés

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról.

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 1. sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2022. évi munkaterve

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2021. évi II. félévi munkájáról

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 1. sz. előterjesztés

Adásvételi szerződés kötése Makó, 10927/5. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában

 1. sz. előterjesztés

A 2022. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása

 1. sz. előterjesztés

A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása az M-Foci Nonprofit Kft. részére a Makó, 5961 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

„Páger Antal színészdíj” 2022. évi adományozása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Fűrész u. 28. I. 3. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 4. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Kovács Lászlóné Kovács Veronika részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 1. sz. előterjesztés

Simon László Zoltán lakáscsere iránti kérelme

 1. sz. előterjesztés

Kovács Zsuzsanna Henrietta lakáscsere iránti kérelme

 1. Egyebek

 

Sürgősségi zárt előterjesztés:

23/A. Lászlóné Székely Éva lakáscsere iránti kérelme

 

Makó, 2021. december 8.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv


Zárt ülési döntések:

150/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: „Páger Antal színészdíj” 2022. évi adományozása

 

151/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Fűrész u. 28. I. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

152/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 4. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

153/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Kovács Lászlóné Kovács Veronika részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

154/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Simon László Zoltán lakáscsere iránti kérelme

 

155/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Kovács Zsuzsanna Henrietta lakáscsere iránti kérelme

 

156/2021. (XII.15.) MÖKT h.
Tárgy: Lászlóné Székely Éva lakáscsere iránti kérelme