Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2021. december 14-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2021. december 14. napján (kedden) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló

 

N A P I R E N D

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 7. A képviselő-testület 2022. évi munkaterve (minden bizottság)
 8. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2021. évi II. félévi munkájáról
 9. Adásvételi szerződés kötése Makó, 10927/5. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában
 10. A 2022. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
 11. A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 12. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az M-Foci Nonprofit Kft. részére a Makó, 5961 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan
 13. Maros Forrás Kft. névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 14. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. „Páger Antal színészdíj” 2022. évi adományozása

 

Makó, 2021. december 8.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv