Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2021. december 14-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2021. december 14-én (kedd) 10:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Főépület I. emeleti Kistárgyaló          (Makó, Széchenyi tér 22.)

 

N A P I R E N D

 

Nyilvános ülési előterjesztések:

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 7. Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról
 8. A képviselő-testület 2022. évi munkaterve (minden bizottság)
 9. Helyiségbérleti szerződés megkötése a Marosmenti Polgárőr Egyesülettel a Széchenyi tér 7. 1. em. 17-18. szám alatti ingatlan vonatkozásában (csak bizottság)
 10. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapdokumentumainak módosítása (csak bizottság)
 11. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Makó, Fűrész u. 28. I. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 2. Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 3. Kovács Lászlóné Kovács Veronika részére önkormányzati ingatlan kiutalása
 4. Simon László Zoltán lakáscsere iránti kérelme
 5. Kovács Zsuzsanna Henrietta lakáscsere iránti kérelme

16/A Lászlóné Székely Éva lakáscsere iránti kérelme

17. Pálfi Mónika és Sarnyai Richárd részére önkormányzati ingatlan kiutalása (csak bizottság)

18. Patkós Henrietta részére önkormányzati ingatlan kiutalása (csak bizottság)

 

Makó, 2021. december 08.                                                      

Botlik Anita s.k.

elnök

Zárt ülési döntések:

 

83/2021. (XII.14) EEB h.
Tárgy: Pálfi Mónika és Sarnyai Richard részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

84/2021. (XII.14) EEB h.
Tárgy: Patkós Henrietta részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

Jegyzőkönyv