Mutasd mindet!

Emberi Erőforrások Bizottsága rendes ülés 2021. december 13-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Emberi Erőforrások Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Erőforrások Bizottsága rendes ülését 2021. december 13. napján (hétfő) 13:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye:          Makói Polgármesteri Hivatal – Főépület, I. emeleti kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 7. A képviselő-testület 2022. év munkaterve (minden bizottság)
 8. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2021. évi II. félévi munkájáról
 9. Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala
 10. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. Páger Antal színészdíj 2022. évi adományozása

Makó, 2021. december 8.

Zeitler Ádám s.k.

elnök

Jegyzőkönyv