Mutasd mindet!

Makovecz Imre Bizottsága rendes ülés 2021. december 13-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését 2021. december 13. (hétfő) 14:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – főépület I. emeleti kistárgyaló

 

N A P I R E N D

  1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
  2. Makó Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
  3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
  4. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
  5. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról (minden bizottság)
  6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
  7. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
  8. A képviselő-testület 2022. évi munkaterve (minden bizottság)
  9. A 2022. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
  10. Egyebek

 

Makó, 2021. december 8.

Kovács Sándor s.k.

elnök

Jegyzőkönyv