Mutasd mindet!

Álláspályázat: munkaügyi ügyintéző

Makói Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 év, 2023. április 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Ellátandó feladatok:

A Makói Polgármesteri Hivatal áltat foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók, valamint Makó Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók személyzeti nyilvántartásával, jogviszonyuk munkaügyi teendőivel kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 23. sz. Humánpolitikai feladatkör (I. besorolási osztályban, II. besorolási osztályban)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Makói Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, munkaügyi szakképesítés,
 •       Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       KIRA számfejtő rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a +3662511824-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XI/35-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Makói Polgármesteri Hivatal, Csongrád-Csanád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek eredményéről tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.