Mutasd mindet!

KÖZMEGHALLGATÁS

Tisztelt Makói Lakosok!

 

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi munkatervében a februári ülés 1. napirendi pontja „KÖZMEGHALLGATÁS”, valamint a 3. napirendi pontja: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének megtárgyalásatárgyú előterjesztés, melyet a két képviselő-testület KÖZMEGHALLGATÁS keretében tárgyalt volna.

 

Magyarország Kormánya 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, melyre tekintettel képviselő-testületi ülés megtartására nem kerülhet sor, a roma és a román nemzetiségi önkormányzat elnökei saját hatáskörben hozzák meg a döntéseket.

 

A képviselő-testületek 2021. évi munkatervében foglaltaknak történő megfelelés érdekében a közmeghallgatások megtartásának – a veszélyhelyzetre tekintettel – akként teszünk eleget, hogy az állampolgárok „KÖZMEGHALLGATÁSés „A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének megtárgyalása” tárgyú előterjesztések kapcsán írásban élhetnek a kérdésfeltevés és javaslattétel jogával oly módon, hogy az észrevételeket 2021. február 19. napján 8:00 óráig a nemes@mako.hu email címre eljuttatják.

 

Az állampolgári észrevételekre – az előírt határidő lejárta után – írásban történik meg a válaszadás.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Makó, 2021. január 25.

Tisztelettel:

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta

jegyző