Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2019. június 25. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. június 25. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 2. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása
 4. Makói Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 5. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyéni sportolóknak
 6. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
 7. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 8. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2019. évi I. félévi munkájáról
 9. Agrárgazdasági Bizottság tájékoztatója a makói termelők hagymatermelési támogatásának kapcsán juttatott támogatási összeg felhasználásáról, a támogatási rendszer tapasztalatairól, hatékonyságáról
 10. Makó Város Önkormányzata, valamint a Makói Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának elfogadása
 11. Döntés Székelykapu felállítása ügyébenMellékletMelléklet2
 12. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal részére
 13. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Makó-Igási öntözőfejlesztéshez
 14. Döntés Csipkesori üzlethelyiségek bérleti díjairól
 15. Döntés telekfelosztást célzó telekalakítási eljárás megindításáról – Makó, 06/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
 16. A Makói Hagymatikumhoz kapcsolódó turisztikai épület koncepció tervének beszerzése (csak bizottság)
 17. Egyebek

 

Zárt ülés:

 1. Nemzedékek Nevelője emlékplakett adományozása

 

Makó, 2019. június 19.  

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök