Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2018. december 10. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2018. december 10. napján (hétfő) 13:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

 1. 2018 évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 6. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve (minden bizottság)
 7. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 8. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. (minden bizottság)
 9. Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról
 10. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapdokumentumainak módosítása (csak bizottság) – melléklet
 11. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. Makó, Dembinszky u. 30. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.
 2. Makó, Türr u. 38. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.
 3. Makó, Wlassich u. 16. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.
 4. Doktor Anett és Kakuszi Lajos részére önkormányzati ingatlan kiutalása. (csak bizottság)
 5. Petrovics Róbert részére önkormányzati ingatlan kiutalása (csak bizottság)

 

Makó, 2018. december 5.

 

 

Dr. Sánta Sándor s. k.

elnök