Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. december 11. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. december 11. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. 2018 évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 5. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve (minden bizottság)
 6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 7. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 8. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról (minden bizottság)
 9. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2018. évi II. félévi munkájáról
 10. Beszámoló a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
 11. A Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása
 12. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
 13. Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 14.  2019 évi START közmunkaprogram tervezése
 15. Döntés Ütős-Sport Egyesület által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában
  15/A. Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése a Bölcsődei fejlesztési program c. pályázathoz kapcsolódóan
 16. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Pharma Medicina ’96 Bt-vel megkötött Megállapodás jóváhagyása
 2. Használati megállapodás kötése Makó, külterület 0318/211 hrsz. alatt lévő szántó besorolású területre

 

Makó, 2018. december 5.      

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök