Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. augusztus 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. augusztus 28. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Makói Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása
 4. Önerő biztosítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című nyertes pályázathoz
 5. Önerő biztosítása a VP6-7.2.1.4-17 számú, a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése című nyertes pályázat fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére
 6. Debreczeni Gábor támogatási kérelme
  6/A Szabó Mária Gizella támogatási kérelme
 7. A Makó, Teleki László u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása
 8. Használatba adási megállapodás megkötése a Magyar Nemzeti Levéltárral
 9. Földhasználati megállapodás megkötése Baustudium Kft.-vel
 10. A START- Mezőgazdasági programban megtermelt termények szociális alapon történő elosztása
 11. Tájékoztató a Maros-menti Utánpótlás Futball Club ellenőrzésével kapcsolatban
 12. Ingatlanértékesítésre kiírt pályázatok bizottsági elbírálása (Makó, 051/33 hrsz.; Makó, 3947 hrsz.) (csak bizottság)
 13. A „Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása (csak bizottság)
 14. A „Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 15. Egyebek

Makó, 2018. augusztus 22.      

Dr. Hadik György s. k.

 elnök