Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2018. február 21-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2018. február 21. napján  (szerda) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

  1. Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
  2. Megbízási szerződés megkötése a Kalkulus Consulting Kft.-vel
  3. Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosítása
  4. Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány beszámolója a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott vagyon felhasználásáról
  5. Adásvételi és csereszerződés megkötése a Makó, Széchenyi tér 6. – Hollósy Kornélia u. 2/A – Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlanokat érintően
  6. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részére
  7. A 09-es háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
  8. A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása
  9. Használatba adási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal

Makó, 2018. február 20.      

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék