Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2017. július 28-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. július 28. napján  (pénteken) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Kisterem

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

  1. A „Makó számít rád!” tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  2. A MAKÓVÍZ Kft. 2017. június 30-i fordulónapra készített – tevékenységet záró, évközi – számviteli beszámolójának elfogadása
  3. Az „Igazgyöngyök útja, Makó” című pályázati kérelem 2. körös benyújtása
  4. „Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója” című pályázat benyújtása
  5. Makó, Deák Ferenc utcában és Pulitzer sétányon hő- és melegvíz távvezeték dimenziójának növelése és a pótmunka forrásának biztosítása
  6. Használatba adási megállapodás megkötése Makói Városfejlesztő Kft.-vel
  7. Bérleti szerződés megkötése az Angyalsóhaj Alapítvánnyal
  8. A START- Mezőgazdasági programban megtermelt termények szociális alapon történő elosztása

Zárt ülési előterjesztés:

 

  1. A „Makó számít rád” ösztöndíjpályázat elbírálása

 

Makó, 2017. július 27.     

Farkas Éva Erzsébet

polgármester