Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 2017. február 22-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 2017. február 22. napján (szerda) 13:30 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 2. A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Döntés a Makói Városfejlesztő Kft. törzstőke emeléséről – MELLÉKLET
 4. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének illetménymódosítása
 5. Tulajdonosi hozzájárulás megadása kézilabda munkacsarnok építéséhez
 6. Csereszerződés megkötésnek kezdeményezése és tulajdonosi hozzájárulás megadásaMELLÉKLET
 7. Makói országzászló felállításával kapcsolatos döntések meghozatala
 8. Pályázat benyújtása Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére és megvalósítására
 9. „Makovecz Könyvtár építéséhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 10. Berényiné Joó Erzsébet névhasználati iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. Kifogás elbírálása a Makó, 0499/3 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

 

Makó, 2017. február 21.  

Dr. Hadik György s. k.

elnök