Mutasd mindet!

Rendkivüli testületi ülés 2017. február 22-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. február 22. napján  (szerda) 14:00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Városháza I. emeleti nagyterme.

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

  1. Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
  2. A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
  3. Döntés a Makói Városfejlesztő Kft. törzstőke emeléséről – MELLÉKLET
  4. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének illetménymódosítása
  5. Tulajdonosi hozzájárulás megadása kézilabda munkacsarnok építéséhez
  6. Csereszerződés megkötésnek kezdeményezése és tulajdonosi hozzájárulás megadásaMELLÉKLET
  7. Makói országzászló felállításával kapcsolatos döntések meghozatala
  8. Pályázat benyújtása Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére és megvalósítására

 

Zárt ülési előterjesztés:

  1. Kifogás elbírálása a Makó, 0499/3 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában 

Makó, 2017. február 21. 

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

55_2017. (II.22.) MÖKT h. Kádár József települési képviselő szavazásból történő kizárása

56_2017. (II.22.) Kifogás elbírálása 0499_3 hrsz ingatlan vonatkozásában