Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. július 27.

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 27-én (szerdán)
13.30 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Főépület, I. emeleti kisterem

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

  1. Iskolakezdési támogatás biztosítása a makói általános iskolások számára
  2. Sportparkok kialakítása
  3. Előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadása a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága javára
  4. Bérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával
  5. Ellátási szerződés megkötése Szentes Város Önkormányzatával
  6. Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  7. „„I. világháborús emlékmű felújítása” című pályázat benyújtása
  8. 1956-os pályázat benyújtása
  9. Adásvételi szerződés megkötése Szekeres Istvánnal

Zárt ülési előterjesztés:

10. Makó, Fűrész u. 7. IV. 10. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Makó, 2016. július 26.

Jegyzőkönyv

Zárt ülésen hozott döntés:

264/2016. (VII.27.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Fűrész u. 7. IV. 10. szám  alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester